Statskontorets nätfakturaadresser

Statskontoret tar endast emot nätfakturor enligt Europanormen.

Fakturor för anskaffningar (varor och tjänster):
E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454401
Nätfakturaoperatör: Posti Messaging Oy
Posti Messaging Oy, förmedlarkod: FI28768767
Peppol-adress: 0216:003702454401
Statskontorets FO-nummer: 0245440-1
Momsnummer: FI02454401

Fakturor för annat än anskaffningar (vederlagsfria utgifter)*:
E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454401100
Posti Messaging Oy:s förmedlarkod: FI28768767
Peppol-adress: 0216:003702454401
Mottagare: Statskontoret, PB 7016, 01051 Fakturor

* Vederlagsfria fakturor är till exempel fakturor för rehabilitering för makar och änkor till krigsinvalider och rehabilitering för specialgrupper.

Fakturor för olycksfall i arbetet och i militärtjänst samt i reseskador:
E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454401010
Posti Messaging Oy:s förmedlarkod: FI28768767
Peppol-adress: 0216:003702454401
Statskontorets FO-nummer: 0245440-1
Momsnummer: FI02454401

Obs! Se noggrannare anvisningar om att skicka fakturor för olycksfall i arbetet och i militärtjänst samt i reseskador till Statskontoret här>

Man ska alltid skilt komma överens med Statskontoret per e-post om att skicka fakturor för dödsboförvaltning för statens dödsbon på Statskontorets bekostnad perintoasiat@valtiokonttori.fi. Efter att vi fått ditt e-postmeddelande skickar vi nätfakturaadressen för fakturorna för dödsboförvaltning (EDI-kod) och andra anvisningar om att skicka fakturor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *