Statskontoret använder flera olika e-fakturaadresser och användningen av rätt e-fakturaadress gör att fakturan snabbare når handläggaren. Den e-fakturaadress som syns här ska användas i faktureringar som gäller olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar, olycksfall i militärtjänstgöring och i tjänstgöringsrelaterade sjukdomar (som inträffat efter 1991).

E-fakturaadressen är:

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454401010

Posti Messaging Oy:s förmedlarbeteckning: FI28768767

Statskontorets FO-nummer: 0245440-1

Momsnummer: FI02454401

Mottagaruppgifter på e-fakturor:

Ärenden gällande olycksfall i arbetet                       Ärenden gällande olycksfall i militärtjänst
Statskontoret                                                                Statskontoret
PB 200                                                                           PB 250
00054 STATSKONTORET                                           00054 STATSKONTORET

Reseskador
Statskontoret
PB 500
00054 STATSKONTORET

Ytterligare information på fakturan:

På fakturan ska i tillägg till kundens namn även finnas skadenumret. Skadenumret ska dessutom förmedlas i fakturans xml-fält som sådant:

  1. antingen <NotificationIdentifier>8605609</NotificationIdentifier>
  2. eller  <BuyerReferenceIdentifier>8605609</BuyerReferenceIdentifier>

I exemplet ovan är 8605609 vårt kadenummer.

Om ni är en hälso- och sjukvårdsaktör som använder Statskontorets elektroniska meddelandeförmedlingstjänst (Insurance Hub) ska e-läkarutlåtandena och begäran om betalningsförbindelse skötas via meddelandeförmedlingstjänsten som hittills.