Vilket är förhållandet mellan skadeståndsansvar som baserar sig på statens ansvar och andra ersättningssystem?

Huvudregeln är att statens allmänna skadeståndsansvar är sistahandsalternativet för ersättning av en skada. I första hand bör man ansöka om ersättning genom ett ersättningssystem eller en försäkring som är särskilt avsedd för den aktuella skadan (exempelvis försäkring för olycksfall i arbetet, ersättning till oskyldigt fängslade, andra typer av ersättningar som handhas av Statskontoret, privat försäkring). Även då kan man för samma skadehändelse ansöka om skadestånd till de delar som ersättning inte betalas ut inom ramen för det primära ersättningssystemet. Du bör dock observera att förutsättningarna för att ersättning ska betalas ut varierar mellan olika ersättningssystem. Även om du har rätt att få vissa ersättningar genom det primära ersättningssystemet har du inte automatiskt rätt också till skadestånd, utan förutsättningarna för skadestånd utreds separat.

Samhörande innehåll