Mikä on valtion vastuuseen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden ja muiden korvausjärjestelmien välinen suhde?

Pääsääntöisesti valtion yleinen vahingonkorvausvelvollisuus on viimesijainen keino korvata aiheutuneita vahinkoja vahingonkärsijälle. Ensisijaisesti korvausta kannattaa hakea sellaisesta korvausjärjestelmästä tai vakuutuksesta, joka on erityisesti aiheutuneelle vahingolle tarkoitettu (esimerkiksi työtapaturmavakuutus, syyttömästi vangitulle maksettava korvaus, muut Valtiokonttorin hoitamat korvauslajit, yksityinen vakuutus). Tuolloinkin samasta vahinkotapahtumasta voi vaatia myös vahingonkorvausta siltä osin kuin korvausta ei ensisijaisesta korvausjärjestelmästä makseta. Huomaathan kuitenkin, että korvattavuuden edellytykset vaihtelevat eri korvausjärjestelmissä: vaikka sinulla olisi oikeus saada jotain korvauksia ensisijaisesta korvausjärjestelmästä, sinulla ei ole automaattisesti oikeutta myös vahingonkorvaukseen, vaan sen edellytykset tutkitaan erikseen.

Aiheeseen liittyvät sisällöt