Vilken typ av kostnader ersätts med ersättningen för stängning för medelstora och stora företag?

Den till medelstora och stora företag riktade ersättningen för stängning täcker 70 % av stängningsperiodens förluster. Stängningsperiodens förlust kan dock högst vara företagets/koncernens sammanlagda summa rörande de anställdas löner och oflexibla kostnader gällande stängningsperioden för den delen av  affärsverksamheten som omfattas av stängningsbestämmelsen.

Samhörande innehåll