Vem är arvingar?

Arvingarna är bröstarvingarna, dvs. barn, make/maka, föräldrar, syskon och deras barn, far- och morföräldrar, fastrar, mostrar, farbröder och morbröder, samt sekundära arvingar (tidigare avliden makes/makas far, mor, bror och syster samt brors- eller systerbarn). Om det varken finns arvingar eller testamente, tillfaller arvet staten. När en person avlider utan vare sig arvingar eller testamente ska Statskontoret underrättas skriftligen om dödsfallet.

Samhörande innehåll