Ketkä ovat perillisiä?

Perillisiä ovat rintaperilliset eli lapset, puoliso, vanhemmat, sisarukset ja näiden lapset, isovanhemmat, tädit, sedät ja enot sekä toissijaiset perilliset (aiemmin kuolleen puolison isä, äiti, veli ja sisar sekä veljen tai sisaren lapset). Mikäli ketään perillisiä eikä testamenttia ole, perintö menee valtiolle. Perillisittä ja ilman testamenttia kuolleen kuolemasta on ilmoitettava kirjallisesti Valtiokonttoriin.

Aiheeseen liittyvät sisällöt