Mikä on puitetukiohjelma?

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen Ukraina-puitetukiohjelman (EU 2022/C 426/01) nojalla.

Puitetukiohjelmaan kuuluvien valtiontukien enimmäismäärä on 250 000 euroa maataloudelle ja enintään 300 000 euroa vesiviljelylle per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Tuotannonalojen yhteenlaskettu tuen määrä ei saa ylittää 2 miljoonan euron enimmäismäärää. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että määrä ei ylity.

Ukraina-puitetukiohjelmaan kuuluvat tuet
  • Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuki
  • Avustus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille heikentyneen taloudellisen tilanteen perusteella (ELY-keskus)
  • Polttoainetuki (Valtiokonttori)
  • Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki (Valtiokonttori)

Aiheeseen liittyvät sisällöt