Ska Statskontoret kallas till bouppteckningen om det finns ett testamente men inga arvingar?

I princip ska Statskontoret då kallas till bouppteckningen. I praktiken har vi inte ansett detta nödvändigt i de fall då hela egendomen har testamenterats. För Statskontoret räcker det om testamentet delges Statskontoret efter bouppteckningen. Ett bouppteckningsinstrument är en förutsättning för att Statskontoret ska kunna godkänna testamentet.

Samhörande innehåll