Om jag lämnar in testamentet personligen vid Statskontoret, kan det behandlas medan jag väntar?

Tyvärr inte. Testamenten behandlas i den ordning de lämnas in. Ett testamente kan lämnas in på Statskontoret. Det kan lämnas till informationen i nedre entrén varifrån det skickas vidare till registratorskontoret. Om du själv vill hämta testamentet ska du nämna det i följebrevet till delgivningen. Statskontoret meddelar när du kan hämta testamentet från informationen.

Samhörande innehåll