När kan en försummelseavgift avskrivas?

För att en försummelseavgift ska avskrivas måste det finnas särskilda skäl. Som särskilda skäl räknas inte

  • okunskap,
  • glömska,
  • ett mänskligt misstag,
  • att ett fordon är trasigt eller inte används,
  • saknade dokument.

Samhörande innehåll