Kan jag köpa en gemensam bostad utifrån separata BSP-konton?

Två BSP-sparare kan köpa en gemensam bostad antingen med ett gemensamt lån eller med separata lån. BSP-lånets maximibelopp kan vara 50 procent större än det kommunvisa maximibeloppet för BSP-lånet.

Om lånet är gemensamt men BSP-spararna har separata BSP-konton, kan den sammanlagda sparsumman på två separata BSP-konton användas vid beräkningen av BSP-lånets maximibelopp. Av de sammanlagda insättningarna på kontona beaktas då högst 4 500 euro per kvartal. Om de sammanlagda besparingarna under något kvartal överstiger 4 500 euro, kan besparingarna delas och godkännas till olika belopp (till exempel 150 euro + 4 350 euro). Alla insättningar beaktas dock när den egna sparandelen på 10 procent beräknas.

Om man vill ha separata lån och BSP-kontona är separata, beräknas BSP-lånets maximibelopp separat för båda spararna. Båda ska ha både en egen spar andel på 10 procent och åtta kvartal fulla. Även i detta fall tas sammanlagt max 4500 euro per kvartal, i beaktande, beräknat på de sammanlagda besparingarna.

Samhörande innehåll