Voinko ostaa yhteisen asunnon erillisten ASP-tilien perusteella?

Kaksi ASP-säästäjää voi ostaa yhteisen asunnon joko yhteisellä tai erillisillä lainoilla. ASP-lainan enimmäismäärä on tällöin 50 prosenttia suurempi, kuin ASP-lainan kuntakohtainen enimmäismäärä on.

Jos laina on yhteinen, mutta ASP-säästäjillä on erilliset ASP-tilit, kahden erillisen ASP-tilin yhteenlaskettua säästösummaa voidaan käyttää laskettaessa ASP-lainan enimmäismäärää. Tilien yhteenlasketuista talletuksista otetaan tällöin huomioon enintään 4 500 euroa vuosineljänneksessä. Jos yhteenlasketut säästöt ovat jonakin vuosineljänneksenä yli 4 500 euroa, voidaan säästöt jakaa ja hyväksyä erisuuruisina (esimerkiksi 150 euroa + 4 350 euroa). Kaikki talletukset voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuutta laskettaessa.

Jos halutaan erilliset lainat ja ASP-tilit ovat erilliset, ASP-lainan enimmäismäärä lasketaan kummankin säästäjän osalta erikseen. Kummallakin tulee olla 10 prosentin omasäästöosuus sekä kahdeksan vuosineljännestä täynnä. Myös tällöin tilien yhteenlasketuista talletuksista otetaan huomioon enintään 4 500 euroa vuosineljänneksessä.

Aiheeseen liittyvät sisällöt