Kan ett offer för dataintrång få ersättning från Statskontoret?

En person som utsatts för ett dataintrång kan inte få ersättning för lidande med statsmedel eftersom brottsskadelagen inte medger det. Ersättning för lidande kan endast beviljas offer för sexualbrott, offer för försök till dråp, försök till mord eller försök till dråp under förmildrande omständigheter, offer för grov misshandel och offer vars frihet eller personliga integritet annars har kränkts på ett allvarligt sätt (t.ex. frihetsberövande, olaga hot, tvång, förföljelse).

Läs mer >

Samhörande innehåll