Jag har upprättat ett testamente. Ska jag skicka det till Statskontoret?

Nej. Testamentet delges först efter att den som upprättat det har avlidit.

Samhörande innehåll