Får jag ersättning via försäkringen om jag måste uppsöka tandläkare under en resa?

Tandvårdskostnader ersätts endast i samband med olycksfall. Ett olycksfall är alltid förknippad med en oväntad extern faktor. Om en tand exempelvis går sönder på grund av en sten i maten är det fråga om ett olycksfall, och den tandvård som krävs omfattas då av skyddet. Behandling av ilningar i en tand som orsakas av en akut tandsjukdom ersätts däremot inte av skyddet för olycksfall under resor.

Ersättning kan alltså gälla till exempel tandvård som kräver operation.

Tandvård för barn ersätts i den omfattning motsvarande vård är avgiftsfri för minderåriga i Finland.

Samhörande innehåll