Korvaako vakuutus, jos minun täytyy käydä hammaslääkärissä matkan aikana?

Hammaslääkärikuluja korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä. Tapaturmaan liittyy aina jokin yllättävä, ulkopuolinen tekijä. Jos esim. hammas rikkoutuu ruoassa olleen kiven vuoksi, kyseessä on tapaturma, jolloin hammashoito kuuluu turvan piiriin. Akuutin hammassairauden vuoksi vihlovaa hammasta ei kuitenkaan korvata matkavahinkoturvasta. Yli 3 kk virkamatkoilla turva kattaa muun sairauden hoitamiseksi välttämättömän hammashoidon.

Aiheeseen liittyvät sisällöt