Korvaako matkavahinkoturva, jos minun täytyy käydä hammaslääkärissä matkan aikana?

Hammaslääkärikuluja korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä. Tapaturmaan liittyy aina jokin yllättävä, ulkopuolinen tekijä. Jos esim. hammas rikkoutuu ruoassa olleen kiven vuoksi, kyseessä on tapaturma, jolloin hammashoito kuuluu turvan piiriin. Akuutin hammassairauden vuoksi vihlovaa hammasta ei kuitenkaan korvata matkavahinkoturvasta.

Terveydenhuoltona korvataan muun sairauden hoitamiseksi välttämätön hampaiden hoito. Korvattavaa voisi olla siis esimerkiksi leikkaushoidon edellyttämä hammashoito.

Lasten hammashoito korvataan siinä määrin kuin vastaava hoito on Suomessa maksutonta alaikäisille.

Aiheeseen liittyvät sisällöt