Ersätts ett olycksfall som inträffar i samband med ett besök vid företagshälsovården?

Besök hos företagshälsovården omfattas av olycksfallsskyddet endast i vissa situationer:

  • orsaken är ett tidigare olycksfall i arbetet eller en tidigare yrkessjukdom eller misstanke om en sådan
  • orsaken är plötsligt insjuknande mitt under arbetsdagen
  • (förebyggande) företagshälsovård som enligt lagen om företagshälsovård ska ordnas av arbetsgivaren
  • annan skyldighet som beror på arbetet eller arbetsgivarens bestämmelse

Samhörande innehåll