Vilka är Övriga enheter hänförliga till lokalförvaltning, som nämns i sektorklassificeringen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag17.11.2020
Datum17.11.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

Till sektorn hör övriga enheter inom lokalförvaltningen än de som hör till sektorerna S.13131, S.13132 och S.13133, till exempel kommunernas centralorganisationer. Till sektorn hör dessutom de aktiebolag som övervakas av enheter inom lokalförvaltningen och som är icke-marknadsproducenter.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster