Mitä ovat sektoriluokituksessa mainitut Muut paikallishallinnon yksiköt?

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiKysymys ja vastaus
Voimaantulopäivämäärä17.11.2020
Antopäivämäärä17.11.2020
KategoriatKoodistot, taksonomiat, luokituksetSektoriluokitus
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

Sektoriin kuuluvat muut kuin sektoreihin S.13131, S.13132 ja S.13133 kuuluvat paikallishallinnon yksiköt, esimerkiksi kuntien keskusjärjestöt. Lisäksi sektoriin kuuluvat ne paikallishallinnon yksiköiden valvomat osakeyhtiöt, jotka ovat markkinattomia tuottajia.

Sektoriluokitus on Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus, jonka avulla kirjanpidossa tunnistetaan vastapuoli (esim. kunta, valtio, yritys).

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen.

Ohjevideoita automatisoituun talousraportointiin liittyen löydät täältä.

Lisätietoa sektoriluokituksesta >

Lisätietoja kuntatalouden palveluista >