Vem ansvarar för utvecklingen av innehållet?

Datum Dokuments namn
01.04.2020 Vem ansvarar för utvecklingen av innehållet?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerTaxonomi
Underhåll ansvarStatskontoret

Alla de som använder och producerar information ansvarar för utvecklingen av innehållet,  det vill säga kommunerna, deras samarbetsorgan, statsförvaltningens olika myndigheter, kommuninvånarna samt företagen och kreditinstituten. De slutliga besluten om utvecklingen (= ändringarna i XBRL-taxonomin) fattas av samarbetsgruppen för underhållet av informationsdefinitionen av den offentliga förvaltningens ekonomiska uppgifter.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >