Kenellä on vastuu XBRL-taksonomian ja raportointikokonaisuuksien sisällön kehittämisestä?

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiKysymys ja vastaus
Antopäivämäärä01.04.2020
KategoriatKoodistot, taksonomiat, luokituksetTaksonomia
YlläpitovastuuValtiokonttori

Sisällön kehittämisestä vastaavat kaikki ne, jotka käyttävät ja tuottavat tietoa.  Eli kunnat, kuntien yhteistoimintaelimet, valtionhallinnon eri viranomaiset, kuntalaiset sekä yritykset ja luottolaitokset. Lopulliset päätökset kehittämisestä (=XBRL-taksonomiaan tehtävistä muutoksista) tekee Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä.

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen.

Ohjevideoita raportoinnista ja muista aiheista kuntien automatisoituun talousraportointiin liittyen löydät täältä.

Lisätietoja kuntatalouden palveluista >