Varför kan jag inte godkänna ett material i Kommunekonomins informationstjänst?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag20.01.2021
Datum20.01.2021
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

Orsaken är i allmänhet de granskningsobservationer som finns i materialet. Om granskningsobservationerna kräver kommentarer ska de skrivas innan materialet godkänns.

Du får fram granskningsobservationerna på fliken Räkningar eller fliken Observationer och kommentarer. Klicka med musen på den rad där du vill lägga till en kommentar så öppnas en noggrannare granskningsobservation och ett mer detaljerat kommentarfält längst ner på sidan. Skriv en kommentar som beskriver ändringen och spara den. Många myndigheter utnyttjar det rapporterade materialet i sitt beslutsfattande och i sin övriga verksamhet. Stora förändringar väcker alltid frågor. För att minska antalet frågor och behovet av tilläggsinformation som gäller ert material, lönar det sig att satsa på att skriva kommentarer redan i rapporteringsskedet. När alla kommentarer har lagts till blir knappen Godkänn mörkblå och den kan användas.

Godkännandet kan också påverkas av skillnader mellan olika webbläsare och om allt är i sin ordning i materialet kan man pröva att logga in i Kommunekonomins informationstjänst med en annan webbläsare (InternetExplorer rekommenderas inte).

Mer information: