Var hittar jag Excel-formuläret för testkörningen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum07.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Excel-formuläret finns på Statskontorets webbplats https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/testning-levererande-av-ekonomiska-information/ > Insändning av testmaterialet med Excel-formuläret samt i XBRL-taxonomipaketet.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >