Vad ska man göra med de enheter som inte har FO-nummer?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum06.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Att allokera enheter utan FO-nummer på rätt sektor faller på uppgiftslämnaren. Till exempel privathushåll, stiftelser och utländska enheter är enheter utan FO-nummer.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >