Mitä tehdään niille yksiköille, joilla ei ole Y-tunnusta?

Antopäivä Dokumentin nimi
06.04.2020 Mitä tehdään niille yksiköille, joilla ei ole Y-tunnusta?
KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiKysymys ja vastaus
Antopäivämäärä06.04.2020
KategoriatKoodistot, taksonomiat, luokituksetSektoriluokitus
YlläpitovastuuValtiokonttori

Sektoriluokitus on Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus, jonka avulla kirjanpidossa tunnistetaan vastapuoli (esim. kunta, valtio, yritys).

Y-tunnuksettomien yksiköiden kohdentaminen oikeille sektoreille jää tiedonantajan ratkaistavaksi. Y-tunnuksettomia yksiköitä ovat esimerkiksi kotitaloudet, säätiöt ja ulkomaalaiset yksiköt.

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt kuuluvat pääluokkaan S.15. Muista säätiöistä ja yhdistyksistä markkinatuottajat kuuluvat pääluokkiin S.11 tai S.12, ja markkinattomat tuottajat S.13 tai S.15 sen mukaan onko yksityisesti vai julkisesti hallittu yksikkö. Sektoriluokan voi tarkistaa Tilastokeskukselta saatavasta Y-tunnuksittaisesta sektoriluokituspalvelusta. Jos yhdistyksellä tai säätiöllä ei ole Y-tunnusta, se laitetaan pääsääntöisesti pääluokkaan S.14 kotitaloudet, mutta myös pääluokat S.11, S.12 ja S.13 ovat mahdollisia.

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen.

Ohjevideoita automatisoituun talousraportointiin liittyen löydät täältä.

Lisätietoa sektoriluokituksesta >

Lisätietoja kuntatalouden palveluista >