Till vilken serviceklass ska man rikta beredskap och beredskap i samkommuner när serviceklassen allmänna förvaltningstjänster inte är tillgänglig?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum12.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Samkommunerna har ingen allmän förvaltning, varmed det här riktas till den egentliga verksamheten enligt samma princip som en stödtjänst. Beredskap av pandemityp rapporteras i serviceklassen främjande av välfärd och hälsa.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >