Till vilken serviceklass riktas kostnader för gymnasiet som inte är “lagenliga”. T.ex. understödda skolresor, stöd för boende (långväga studerande)?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Allmänna förvaltningstjänster 1101 omfattar t.ex. kommunfullmäktige och -styrelse, revisionsnämnden, kommundirektören och stöd för ledningen, centraliserade arkiv- och ärendehanteringsuppgifter, registratorskontoret, intern granskning, revision, beredskapsplanering och beredskap samt handikapprådet, äldrerådet och ungdomsfullmäktige.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >