Till vilken serviceklass inom den specialiserade sjukvården hör den pensionsutgiftsbaserade KomPL-avgiften, om man inte har närmare uppgifter om vart avgiften riktats förutom till den specialiserade sjukvården?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Vid mån av möjlighet rapporteras KomPL-avgifterna till den enhet för vilken den person som orsakar KomPL-avgiften har arbetat för. Som sekundärt alternativ rekommenderar vi att man använder övervältring till alla egentliga serviceklasser.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >