Till vilken serviceklass hör sektorernas förvaltningar (t.ex. undervisningssektorns förvaltning)? Ska kostnaderna vältras över på rätt kostnadsställen vid årsskiftet, om sektorernas förvaltningar kan riktas till stödtjänsten? Det skulle ju innebära att man inte kan lämna kvar några kostnader alls för förvaltningen i budgeten? Eller kan förvaltningskostnaderna lämnas kvar i serviceklassen för stödtjänster?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum12.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Förvaltningens kostnader och intäkter vältras över på de serviceklasser som förvaltningen betjänar, de kan inte lämnas kvar på serviceklassen för stödtjänster. Budgeten rapporteras inte enligt serviceklass.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >