Till vilken serviceklass hör kommunikation som inte klart hänför sig till någon verksamhet (t.ex. kommunkansliet är stängt i juli eller att en butikstjänst för äldre personer ordnas under coronan osv.)?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum13.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Om kommunikationen inte kan riktas till någon viss tjänst kan den rapporteras i klassen för stödtjänster, varifrån den genom övervältringar flyttas till de egentliga serviceklasserna.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >