Till vilken serviceklass hör kommunens allmänna välfärdsarbete? Hör detta till klass 2901 – Sakkunnigtjänster och stöd för främjande av välfärd och hälsa, även om det är under Sote-numreringen? En del berör det välfärdsarbete som kommunerna kommer att ansvara för även i fortsättningen.

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Ja, detta är rätt klass, men med tanke på Sote-överföringskalkylen kan endast en del av de uppgifter som överförs beaktas i denna klass, eftersom en del av uppgifterna inom social- och hälsovården blir kvar i kommunerna.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >