Till vilken serviceklass hör beredskapsverksamhet?

Datum Dokuments namn
12.08.2020 Till vilken serviceklass hör beredskapsverksamhet?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum12.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Beredskapen och beredskapsplaneringen riktas till serviceklassen för Allmänna förvaltningstjänster (1101), med undantag av till exempel beredskap av pandemityp, som riktas till serviceklassen för Sakkunnigtjänster och stöd för främjande av välfärd och hälsa (2901).

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >