Till vilken serviceklass hör arbetsverksamhet för vuxna?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum12.08.2020
KategorierServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Om det är fråga om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte riktas den till serviceklass 5554 – Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >