Till den allmänna förvaltningen räknas kommundirektören och kommundirektörens sekreterare, men kan förvaltningsdirektören också höra till den och till vilka delar?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum13.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Förvaltningsdirektören har räknats som en del av stödtjänsterna. Om en betydande del av arbetsuppgifterna gäller ärenden som hör till den allmänna förvaltningen kan en del av dem riktas till den allmänna förvaltningen.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >