Stannar stödtjänstenheternas externa kostnader kvar i serviceklass 5501 – Stödtjänst, som debiteras vidare internt av den enhet som använt tjänsten? Kostnaderna för en stödtjänstenhet kan indelas i fem olika serviceklasser. Det är omöjligt att direkt fördela externa verksamhetskostnader direkt på serviceklasserna (t.ex. centraliserad skötarpool).

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum12.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Externa och interna kostnader och intäkter för en serviceklass för stödtjänster kan rapporteras i den aktuella serviceklassen för stödtjänster, varifrån de riktas vidare till de egentliga serviceklasserna. Kostnader och intäkter för stödtjänster kan delas upp enligt direkt fördelning, intern fakturering och övervältring.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >