Ska värdet på kontona anmälas med eller utan förtecken, med undantag av bokslutsdispositioner och finns det anvisningar?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Som standard anges alla siffror i XBRL-anmälningarna som rena tal utan förtecken. Med elementets namn/definition uttrycks antagandet för postens förtecken (intäkter som plus och utgifter som minus). Endast i sådana fall där man korrigerat utgifts- eller avkastningsposten som påverkar förtecknet för postens värde inkluderas minustecknet i siffran. I förfrågningarna finns utöver dessa standardinställningar även poster som kan ha antingen + eller – som förtecken. Då anger rapporteraren vid behov minusförtecknet framför siffran. I titeln på dessa poster visas i fortsättningen + / (-). Närmare anvisningar finns i AURA-handboken.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >