Tuleeko tilien arvot ilmoittaa ilman etumerkkiä vai sen kanssa pl. tilinpäätössiirrot ja löytyykö siihen ohjeistusta?

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiKysymys ja vastaus
Antopäivämäärä03.04.2020
KategoriatKuntatalouden raportointiTietojen toimittaminen
YlläpitovastuuValtiokonttori

Oletusarvoisesti kaikki luvut XBRL-ilmoituksissa annetaan puhtaina lukuina ilman etumerkkejä. Elementin nimellä/määrityksellä ilmaistaan olettama kyseisen erän etumerkille (tuotot plussaa ja kulut miinusta). Ainoastaan silloin, jos kulu- tai tuottoerään on tehty oikaisuja, jotka vaihtavat erän arvon etumerkkiä, sisällytetään miinusmerkki mukaan lukuun.

Kyselyssä on näiden oletusten lisäksi eriä, jotka voivat olla joko + tai – merkkisiä. Tällöin raportoija ilmoittaa tarvittaessa miinusetumerkin luvun edessä. Tällaisten erien nimikkeessä on jatkossa + / (-) merkintä. Tarkempia ohjeistuksia löytyy AURA-käsikirjasta.

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen.

Ohjevideoita raportoinnista ja muista aiheista kuntien automatisoituun talousraportointiin liittyen löydät täältä.

Lisätietoja kuntatalouden palveluista >