Serviceklass 2541 Tjänster på specialnivå inom mun- och tandvård: Riktas med hjälp av klassificeringen för mun- och tandvård samt med hjälp av sådana koder för specialområden som börjar med 58. Måste man specificera kostnaderna direkt för denna serviceklass i bokföringen eller hur ska man göra dessa fördelningar?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum09.09.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Tyvärr finns denna information inte direkt i bokföringen, utan här måste man göra kostnadsredovisning och fördelningar.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >