Morgon- och eftermiddagsverksamheten lyder under lagen om grundläggande utbildning. Kan den då införas i serviceklassen för småbarnspedagogik?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum09.09.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en egen serviceklass och den gäller endast skolelever och elever i läropliktsåldern. I en situation där verksamheten ordnas som klubbverksamhet i grundskolorna, men den inte uppfyller kraven för morgon- eller eftermiddagsverksamhet, införs den i serviceklass 3455 – Övrig undervisning och fostran. Om verksamheten är småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen, införs den under övrig småbarnspedagogik i serviceklass 3023 – Övrig småbarnspedagogik.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >