Kommer 41-statistiken att automatiseras eller kommer den fortfarande att göras manuellt? Undervisningsväsendets förvaltning borde införas i denna statistik som indelad i förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasier, med löner och övriga kostnader separat.

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum09.09.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerÖverföring av information
Underhåll ansvarFinansministeriet

Hur det går att automatisera detta under de närmaste åren beror på de enskilda kommunernas egna system. Till en början är det möjligt att kommunerna måste fylla i statistiken manuellt, men avsikten är att det ska produceras automatiskt i framtiden.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >