Ingår den lagstadgade primärvårdsenheten inom den specialiserade sjukvården i serviceklass 2901 – Sakkunnigtjänster och stöd för främjande av välfärd och hälsa? Och vad gäller för hälsovetenskaplig forskning?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
Underhåll ansvarFinansministeriet

Ja, alla dessa hör till serviceklass 2901Sakkunnigtjänster och stöd för främjande av välfärd och hälsa.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >