Hur fördelas förvaltningarna? T.ex. teknisk förvaltning, bildningsväsendets förvaltning osv.?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum13.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Förvaltningen kan rapporteras i klassen för stödtjänster, från vilken den ändå ska riktas till de egentliga tjänster som den stöder. Alternativen är direkt fördelning, intern fakturering och övervältring.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >