Hör forskningsenheter som får finansiering från t.ex. statens forskningsfinansiering eller övrig projektfinansiering till klass 2901 eller huvudklassen t.ex. somatisk specialsjukvård?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum09.09.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Endast tjänster i anslutning till främjande av välfärd och hälsa rapporteras i serviceklassen. Forskningsenheterna kan visserligen också genomföra forskning i anslutning till ämnesområdet i fråga, varvid denna klass kan användas, men i övrigt riktas de ekonomiska händelser som undersökningen orsakar till de klasser som forskningsverksamheten hänför sig till.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >