Förhindrande av penningtvätt och iakttagande av sanktioner i statens betalningsrörelse

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/27398/00.00.00.01/2022
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag22.04.2022
Underhåll ansvarValtiokonttori

Anvisningen Förhindrande av penningtvätt och iakttagande av sanktioner i statens betalningsrörelse är endast avsedd för användning av redovisningsenheter och fonder utanför statens budget (Offentlighetslagen (621/1999) 24.1 § 17 k). Anvisningen kan laddas ner från Statskontorets virtuella Tiimeri-arbetsyta.

Länk till Tiimeri-arbetsytan: Statens betalningsrörelser och kassahantering

Mer information:
maksuliike@valtiokonttori.fi