Förhindrande av penningtvätt och iakttagande av sanktioner i statens betalningsrörelse

MålgruppStat
DiariumnumretVK/1911/2024
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag03.05.2024
Datum02.05.2024
KategorierBetalningsrörelse och förmedling av fakturorFrån beställning till indrivning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Anvisningen Förhindrande av penningtvätt och iakttagande av sanktioner i statens betalningsrörelse är endast avsedd för användning av redovisningsenheter och fonder utanför statens budget (Offentlighetslagen (621/1999) 24.1 § 17 k). Anvisningen kan laddas ner från Statskontorets virtuella Tiimeri-arbetsyta.

Denna anvisning träder i kraft omgående och upphäver Statskontorets anvisning (VK/40291/00.00.00.01/2023) av den 3 november 2023.

Länk till Tiimeri-arbetsytan:
Statens betalningsrörelser och kassahantering

Mer information:
maksuliike@valtiokonttori.fi