Förhindrande av penningtvätt och iakttagande av sanktioner i statens betalningsrörelse

MålgruppStat
DiariumnumretVK/40291/00.00.00.01/2023
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag03.11.2023
Datum05.10.2023
Underhåll ansvarValtiokonttori

Anvisningen Förhindrande av penningtvätt och iakttagande av sanktioner i statens betalningsrörelse är endast avsedd för användning av redovisningsenheter och fonder utanför statens budget (Offentlighetslagen (621/1999) 24.1 § 17 k). Anvisningen kan laddas ner från Statskontorets virtuella Tiimeri-arbetsyta.

Denna anvisning träder i kraft omgående och upphäver Statskontorets anvisning (VK/27398/00.00.00.01/2022) av den 22 april 2022.

Länk till Tiimeri-arbetsytan: Statens betalningsrörelser och kassahantering

Mer information:
maksuliike@valtiokonttori.fi