Finns det någon gräns för vilken serviceklass som används om familjen har barn i olika åldrar: Socialt arbete och social handledning för barnfamiljer eller Socialt arbete och social handledning för personer i arbetsför ålder?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Om det är fråga om en myndig klient riktas servicen till klinten och då är det fråga om socialarbete och -handledning för personer i arbetsför ålder. Då torde också ett separat beslut fattas. I beslutet kan servicemottagaren också vara en familj, varvid det är fråga om socialarbete och -handledning för barnfamiljer.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >