Får samkommunen som producerar primärvårdstjänster använda specialsjukvårdens serviceklasser 2600–2607?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum09.09.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Frågan gällde möjligheten för en enhet inom specialsjukvård på basnivå att överhuvudtaget använda specialsjukvårdens serviceklasser. Vid användningen av specialsjukvårdens klasser ska man använda omdömet och vara väl insatt i vilka tjänster inom den specialiserade sjukvården man har kommit överens om att ordna i området. Alla specialsjukvårdstjänster, dvs. klasserna 2600–2607, produceras sannolikt inte i en specialsjukvårdsenhet på basnivå, såsom jour dygnet runt. Om rätten till jour runt om i landet föreskrivs särskilt i SHM:s jourförordning.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >