En landsbygdskommun erbjuder servicetrafik, så att invånare i de mer avlägsna byarna har tillgång till tjänsterna. Detta är verksamhet som till fullo bekostas av kommunen. Till vilken serviceklass hör trafik som NTM-centralen ordnar och som kommunen deltar i att bekosta med en viss andel?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum18.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Rätt klass för dessa är Kollektivtrafik och andra mobilitetstjänster.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >